Конструкция покрив
керемиден на KW
192,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
DC табло
ново
285,60 лв. с ДДС

Вижте повече...
AC табло
преработка
354,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
Монтаж на система
KW
378,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
Окабеляване
до 40м
392,40 лв. с ДДС

Вижте повече...
Оглед. Изготвяне на
конструктивен и ел.проект
1 104,00 лв. с ДДС

Вижте повече...