LUNA2000-5-S0 - 5 KW
един модул * 5KW
6 079,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
LUNA2000-5-S0 - 10 KW
два модула * 5KW
12 158,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
Solar MD SS4143
LifePO4 14.3 KWh
13 602,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
LUNA2000-5-S0 - 15 KW
три модула * 5KW
18 237,00 лв. с ДДС

Вижте повече...